Je hebt je bedrijf opgebouwd...

.... je loodste het door goede tijden maar ook door de slechte. Ook de wispelturig economie van de afgelopen jaren heb je standvastig het hoofd geboden. Maar de levensfase, waarin je een andere invulling wenst dan het ondernemersbestaan, dringt zich op. Het wordt tijd voor een volgende stap; voor jou maar ook voor je bedrijf.


Heb je nog voldoende energie en motivatie om die bedrijfsmatige stap zelf nog te zetten? Heb je inzicht in de competenties die het nieuwe zakelijke speelveld vragen van je bedrijfsvoering? Wil je de benodigde investeringen -die je al langer uitstelde- nog wel doen? Allemaal vragen waar veel ondernemers vroeg of laat mee worden geconfronteerd.

De mensen achter Fase6 hebben er als ondernemers zelf ook dikwijls voor gestaan. Onze ervaring en expertise als ondernemers wenden wij nu aan om waarde te creëren in een portfolio van bedrijven met een onderontwikkeld potentieel. Daarvoor acquireren wij bedrijven met een solide reputatie. Bedrijven met meer potentieel dan wordt ontgonnen in de huidige fase. Deze bedrijven worden door ons verder tot bloei gebracht.

We hebben ervaring in de sectoren: AgriFood / Bouw / Chemie / Media / Maakindustrie / Pharma / Retail / Technologie / Telecom / Dienstverlening

Professionele referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

 meer dan 50 referenten

 internationaal netwerk 

 toegankelijke knowledge base