INFO@fase6.nl

Wij acquireren:

In ondernemingen die binnen ons profiel vallen nemen wij -in een nader te bepalen vorm- deel in het aandelenkapitaal. Vooraf wordt overeenstemming bereikt over de methodiek van prijsbepaling. Het tempo waarin en de structuur waarlangs wij het aandelenkapitaal overnemen is afhankelijk van uw wensen en de kenmerken van de onderneming. Een veel voorkomende constructie is die waarin het aandelenpakket wordt overgenomen door Fase6 samenspraak met het zittend management.


Wij herpositioneren:

Vanaf het moment dat de eerste tranche is overgedragen wordt het bestuur van de onderneming versterkt met de expertise van Fase6 . Op dat moment vangen wij aan met de herpositionering van de onderneming.  Met onze ingebrachte expertise en middelen, worden sales, marketing, personeel, organisatie en product/dienstenontwikkeling verder geprofessionaliseerd in relatie tot de "nieuwe economie". 


Wij dragen over:

Na revitalisatie en herpositionering is onze missie afgerond en is de onderneming klaar voor de volgende fase. Een fase waarin andere managementkwaliteiten en financiering worden vereist. Deze periode beloopt meestal 3 tot 5 jaar. In aanloop naar deze fase zal een strategische overnamekandidaat voor de onderneming worden gezocht, waarbij de continuiteit van de onderneming de belangrijkste parameter is.

Overname door het zittend management is dan een voor de hand liggende optie. Indien dit niet in de rede ligt zijn overname door -of een fusie met- relevante marktpartijen niet op voorhand uit te sluiten. De onderneming wordt vervolgens zorgvuldig overgedragen aan de opvolger.