INFO@fase6.nl

Ruimte voor Informal Investors.

Wij investeren rechtstreeks in bedrijven met onderontwikkeld potentieel. Het ontwikkelen van meerwaarde en een goede rentabiliteit is de essentie van onze activiteit.  In voorkomende gevallen is er ook ruimte voor informal investors. Met name in situaties waar diens specifieke kennis en ervaring toegevoegde waarde heeft in het ontginnen van het potientieel. Dit zijn doorgaans ex-ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht en meer willen dan alleen beleggen of sparen; zij willen ook hun netwerk en ervaringen aanwenden om het potentieel te ontginnen van de bedrijven waarin zij -samen met ons- investeren