INFO@fase6.nl

Het Team van Fase6

Binnen Fase6 hebben ondernemers Gino Mion, Perry Sporken en Kyle Talbot hun complementaire expertises gebundeld om middels overname en herpositionering van bedrijven waardevermeerdering te creëren, waardoor voor alle betrokkenen een hoog rendement op investeringen kan worden gerealiseerd.

Gino Mion: 

  06-53371534

Legal | Corporate Governance | Finance

Reeds 40 jaar ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam in diverse bedrijfstakken. De laatste 25 jaar daarvan heb ik mij toegelegd op de herstructurering en bereddering van ondernemingen binnen het MKB die kampten met continuïteitsbedreigende fasen in de levenscyclus. Ruim 50 bedrijven heb ik in die periode aan mijn cliëntenlijst mogen toevoegen.

Mijn specialismen zien met name op de juridische- en bedrijfseconomische aspecten van de onderneming, met direct daaraan gekoppeld de financieringsstructuren daarvan. Voorts beschik ik, mede vanuit mijn praktijkervaring, over ruime kennis van bestuursvraagstukken en het vennootschapsrecht in het bijzonder. 

De aard van mijn praktijk brengt tevens met zich mede dat ik beschik over expertise en ruime ervaring in de aan- en verkoop van MKB-bedrijven.

Perry Sporken:

  06-21 211 333

Strategie | Business Development | Bedrijfscultuur 

Na een aantal verkoop- en directiefuncties te hebben vervuld ben ik zo'n 25 jaar geleden als ondernemer actief geworden. Vanaf 1989 heb ik als DGA ondermeer de internationale telematicabedrijven 'Fleetlogic' en 'DigiCore' en 'C-Track' tot bloei gebracht in landen binnen en buiten Europa. Al deze ondernemingen zijn inmiddels in andere handen. 

Aansluitend ben ik gestart met het ontwikkelen, revitaliseren en financieren van MKB-ondernemingen. Binnen Fase6 zijn mijn focusgebieden: Business development, waardecreatie, strategische (her)positionering en het ontwikkelen van maatschappelijke relevantie in functie van concurrentiepositie.


Kyle Talbot: 

 06-55 83 81 82

Strategy | New Economy Marketing 

My expertise is to realise the potential of a company through more powerful marketing. Starting with compelling value propositions and resulting in top line growth. I've worked with management teams from both global corporations to start-ups, in numerous sectors.  

I spent my formative years working for advertising agencies in London, South Africa, and the Netherlands. Twenty years ago I started my own consultancy in the Netherlands specialising in strategic marketing advice for international companies with a technical culture - companies typically with excellent products and underdeveloped marketing skills.  By instinct and training I'm a creative and strategic thinker with a pragmatic style.